I am

comi.eco

and you?

1. Czy można zwiększyć moc instalacji PV po jej montażu?

Oczywiście można. Należy jednak zastanowić się w jakim przedziale czasowym, zamierzasz to zrobić i o ile chcesz ją docelowo zwiększyć. Jeśli różnica nie będzie duża, warto od razu dobrać falownik, który będzie w stanie przetworzyć uzyskaną energię. Przy większych zmianach, należy się liczyć z większymi kosztami, które obejmą także wymianę falownika i kolejny montaż. Najbardziej ekonomiczną wersją, będzie budowa instalacji o mocy, która już uwzględni większe zapotrzebowanie.

2. Jakie panele są lepsze? Mono czy poli kryształ?

Nie rekomendujemy jednego rodzaju paneli, ponieważ zasadność zastosowania konkretnych modułów, zależy od kilku parametrów technicznych, na przykład tego gdzie instalacja będzie montowana, jaka powierzchnię masz do dyspozycji, czy układ paneli będzie pionowy czy poziomy, itp.

 

Na pewno w tej kwestii możesz liczyć na naszą pomoc. Wspólnie dobierzemy moduły, które będą najbardziej efektywne w Twojej konkretnej sytuacji.

A tym czasem zapoznaj się z podstawową różnicą między modułami poli i mono krystalicznymi:

 

Polikryształ – ogniwa mają barwę jasnoniebieską, widoczne są krawędzie kryształów i zawsze mają kształt kwadratu, ewentualnie prostokąta. Te moduły charakteryzują się wysoką sprawnością, ale niższą od modułu mono, a także wysokim wskaźnikiem spadku mocy wraz ze wzrostem temperatury, ale zazwyczaj niższym niż w przypadku monokryształów . Ponadto panel polikryształowy jest tańszy w przeliczeniu na wat zainstalowanej mocy.

 

Monokryształ – ogniwa mają barwę ciemnoniebieską do czarnej, najczęściej widoczne są zaokrąglone rogi. Panele charakteryzują się największą sprawnością i największym spadkiem mocy wraz ze wzrostem temperatury wśród powszechnie dostępnych.

3. Jak dużą instalację mogę zamontować?

Co do zasady możesz zamontować każdą moc instalacji, jeśli pozwalają Ci na to warunki. Natomiast najczęściej moc instalacji dobierana jest proporcjonalnie do zużywanych rocznie kWh energii lub z uwzględnieniem doposażenia domu o dodatkowe energochłonne urządzenia. Co istotne, bez żadnych dodatkowych pozwoleń możesz zamontować instalację PV do 50 kWp na jeden licznik, większa natomiast będzie wymagała zgody na budowę oraz uzyskania warunków przyłączeniowych od Twojego Operatora.

4. CZYM RÓŻNI SIĘ MOC PANELI OD MOCY FALOWNIKA (INWERTERA)?

Czym różni się od siebie moc paneli i moc falownika, czyli inwertera? Przede wszystkim moc inwertera określana jest w stanie faktycznym z jakim urządzenie te jest w stanie przetwarzać moc z paneli.

Natomiast moc paneli określana w ścisłych warunkach. Są to tak zwane standardowe warunki testowania, które określają promieniowanie słoneczne o konkretnym natężeniu, gęstość powietrza i temperaturę paneli.

W rzeczywistości wartości te są mało miarodajne, gdyż wyżej określone warunki występują w ciągu roku zaledwie kilka razy i to na bardzo krótki czas.

Panele fotowoltaiczne dostarczają więc energię o różnej wartości. Zależy ona przede wszystkim od pory dnia, nasłonecznienia czy temperatury. Właśnie z tego względu kluczowe jest dobranie odpowiedniej wartości mocy falownika. Mając to na uwadze panele fotowoltaiczne powinny jak najdłużej dostarczać moc o energii zbliżonej do mocy falownika. Takie rozwiązanie będzie najbardziej optymalne i w ten sposób unikniemy strat energii, które powstają gdy moc paneli jest większa od mocy falownika. Najczęściej producenci zalecają, aby moc paneli wahała się w przedziale 80-125% mocy falownika. Takie rozwiązanie będzie dla nas najbardziej optymalne, a my będziemy mogli cieszyć się wydajnym rozwiązaniem instalacji fotowoltaicznej.

5. STANDARDOWE WARUNKI TESTOWANIA

Natężenie promieniowania słonecznego w Polsce jest nieco niższe niż te przyjmowane w standardowych warunkach testowania (STC). Idąc dalej, gęstość powietrza przyjmowana podczas testów STC również jest mało osiągalna. Poza tym, w pełnym słońcu panele fotowoltaiczne bardzo szybko nagrzewają się do temperatury nawet 45 stopni Celsjusza, co obniża moc paneli. Przyjmowana wartość temperatury podczas testów to dokładnie 25 stopni, a uzyskanie takiej wartości w normalnych warunkach jest bardzo trudne. Wszystko to sprawia, że moc paneli fotowoltaicznych w praktyce jest dużo niższa niż ta podawana w kartach katalogowych. Z tego względu spotkać się można również z mocą podawaną w tak zwanym szczycie, czyli właśnie w warunkach STC.

6. DOTACJE Z PROGRAMU „MÓJ PRĄD”

„Mój Prąd” – Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Program dofinansowania prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Informujemy naszych klientów o aktualnych zmianach w programie oraz pomagamy przy składaniu wniosków.

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.mojprad.gov.pl

7. Ulga podatkowa.

Każdy kto zainwestuje w zakup instalacji fotowoltaicznej dla swojego gospodarstwa domowego, ma możliwość skorzystania z ulgi podatkowej (tzw. termomodernizacyjnej). Zgodnie z ustawą osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mają możliwość odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na przedsięwzięcia termomodernizacyjne (m.in. instalację fotowoltaiczną). Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. ws. określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych