I am

comi.eco

and you?

1. Czy można zwiększyć moc instalacji PV po jej montażu?

Oczywiście można. Należy jednak zastanowić się w jakim przedziale czasowym, zamierzasz to zrobić i o ile chcesz ją docelowo zwiększyć. Jeśli różnica nie będzie duża, warto od razu dobrać falownik, który będzie w stanie przetworzyć uzyskaną energię. Przy większych zmianach, należy się liczyć z większymi kosztami, które obejmą także wymianę falownika i kolejny montaż. Najbardziej ekonomiczną wersją, będzie budowa instalacji o mocy, która już uwzględni większe zapotrzebowanie.

2. Jakie panele są lepsze? Mono czy poli kryształ?

Nie rekomendujemy jednego rodzaju paneli, ponieważ zasadność zastosowania konkretnych modułów, zależy od kilku parametrów technicznych, na przykład tego gdzie instalacja będzie montowana, jaka powierzchnię masz do dyspozycji, czy układ paneli będzie pionowy czy poziomy, itp.

 

Na pewno w tej kwestii możesz liczyć na naszą pomoc. Wspólnie dobierzemy moduły, które będą najbardziej efektywne w Twojej konkretnej sytuacji.

A tym czasem zapoznaj się z podstawową różnicą między modułami poli i mono krystalicznymi:

 

Polikryształ – ogniwa mają barwę jasnoniebieską, widoczne są krawędzie kryształów i zawsze mają kształt kwadratu, ewentualnie prostokąta. Te moduły charakteryzują się wysoką sprawnością, ale niższą od modułu mono, a także wysokim wskaźnikiem spadku mocy wraz ze wzrostem temperatury, ale zazwyczaj niższym niż w przypadku monokryształów . Ponadto panel polikryształowy jest tańszy w przeliczeniu na wat zainstalowanej mocy.

 

Monokryształ – ogniwa mają barwę ciemnoniebieską do czarnej, najczęściej widoczne są zaokrąglone rogi. Panele charakteryzują się największą sprawnością i największym spadkiem mocy wraz ze wzrostem temperatury wśród powszechnie dostępnych.

3. Jak dużą instalację mogę zamontować?

Co do zasady możesz zamontować każdą moc instalacji, jeśli pozwalają Ci na to warunki. Natomiast najczęściej moc instalacji dobierana jest proporcjonalnie do zużywanych rocznie kWh energii lub z uwzględnieniem doposażenia domu o dodatkowe energochłonne urządzenia. Co istotne, bez żadnych dodatkowych pozwoleń możesz zamontować instalację PV do 50 kWp na jeden licznik, większa natomiast będzie wymagała zgody na budowę oraz uzyskania warunków przyłączeniowych od Twojego Operatora.

4. Jak wygląda wykonanie?

Zazwyczaj przewody puszczane są zewnętrznie w rurce PCV lub jeśli jest taka możliwość przewodem kominowym czy nawiewowym, a następnie wewnątrz budynku, natynkowo w listwie. Rzadko zdarza się sytuacja, kiedy potrzebna jest ingerencja wiertarki, jeśli niezbędna będzie u Ciebie na pewno Cię o tym poinformujemy 🙂 Zajrzyj tutaj (link) i sprawdź jak wyglądają nasze instalacje.

5. Jaka jest odpowiednia moc falownika?

Moc nominalna falownika zawsze powinna być odpowiednio mniejsza niż moc łączna modułów. Co do zasady falownik pracuje optymalnie, kiedy jest obciążony w granicach 20-30% (w zależności od rodzaju) im wyższe obciążenie tym większa jego sprawność. Kiedy obciążenie jest niskie lub nie ma w ogóle, sprawność falownika spada.

6. DOTACJE Z PROGRAMU „MÓJ PRĄD”

„Mój Prąd” – III nabór ma rozpocząć się od 1 lipca 2021 roku. Rozpatrywane będą mikroinstalacje, na które koszty kwalifikowane zostały poniesione od dnia 01 lutego 2020. W momencie, gdy NFOSiGW ogłosi więcej szczegółów poinformujemy Państwa o potrzebnych dokumentach w celu złożenia wniosku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.mojprad.gov.pl

7. Ulga podatkowa.

Każdy kto zainwestuje w zakup instalacji fotowoltaicznej dla swojego gospodarstwa domowego, ma możliwość skorzystania z ulgi podatkowej (tzw. termomodernizacyjnej). Zgodnie z ustawą osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mają możliwość odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na przedsięwzięcia termomodernizacyjne (m.in. instalację fotowoltaiczną) do kwoty 53 tyś. złotych. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. ws. określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych

8. Ustawa po zmianach.

Czyli kto jest prosumentem? W jakim okresie mogę wykorzystać nadwyżki energii? Jakie możliwości ma przedsiębiorca?

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001524